Tag Archives: ofsetová tlač

Ofsetová tlač

Ofsetová tlač

Dokážeme zabezpečiť tlač letákov za nízke ceny vo vysokej kvalite, podmienkou nízkej ceny je však odber minimálne 500 ks. Vtedy je ofsetová tlač rentabilná a svojou kvalitou ďaleko prevyšuje iné typy tlače.